nouwshulp

bijparkinson

Lezingen

& meer

 

Kosten en vergoedingen

Psychologische zorg valt volledig binnen de basisverzekering. Er is geen eigen bijdrage maar mogelijk heeft u wel te maken met een eigen risico bij uw verzekering. In ieder geval moet met uw hulpvraag altijd eerst naar uw huisarts. Kan die u binnen zijn praktijk niet of niet voldoende bijstaan, dan zult u – met een voorlopige diagnose – worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. (GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg.) Mijn praktijk valt onder de Basis GGZ.

 

Behandelcategorie

Binnen de Basis GGZ zijn vier behandelcategorieën. Bij iedere categorie hoort een globaal programma en een bepaalde behandelduur. De behandeling vindt plaats tegen door de overheid vastgestelde tarieven, waarbij zowel de directe tijd (consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (overleg, rapportage en administratie) worden verrekend.

 

Prestatie (behandelcategorie)                     Maximumtarief                   Maximale              Aantal

                                                                                                                           tijdsduur                gesprekken

 

Generalistische Basis GGZ Kort (BK)             € 507,62                             294 minuten          2 tot 5

Generalistische Basis GGZ Middel (BM )      € 864,92                             495 minuten          5 tot 8

Generalistische Basis GGZ Intensief (BI)    € 1356,25                             750 minuten          8 tot 13

Generalistische Basis GGZ Chronisch         € 1251,70                             750 minuten

 

Onvolledig behandeltraject                            € 207,19                            120 minuten          1 tot 2

OVP niet-basispakketzorg consult                 € 105,25

 

 

Psychische stoornis

Zwaar woord. Maar de verzekeraar hanteert Het DSM-codeboek, waarin alle geestelijke problemen zijn opgesomd. Als uw probleem niet in het codeboek voorkomt, volgt er strikt genomen geen vergoeding. In het eerste gesprek zullen we dit nader bekijken.

De huisarts zal alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een dergelijke stoornis. Wanneer blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis, dan krijgt u alleen de intake vergoed. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor om de behandeling verder zelf te betalen. U krijgt dan voor de verzekering een factuur voor een Onvolledig behandeltraject.

 

Uitgesloten stoornissen

En is een aantal geestelijke problemen die wel in het codeboek staan, maar die in de loop der jaren door het college van zorgverzekeringen zijn uitgesloten van vergoeding.

U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen (u krijgt een factuur met het aantal  OVP consulten), of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende verzekeringen behandelingen ondergebracht die niet uit het basispakket vergoed worden, zoals relatietherapie.

 

Financiële afhandeling

De volledige eindafrekening krijgt u na afsluiting van de behandeling. De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de prestatie (behandelcategorie) die we samen hebben afgesproken.

 

De eindfactuur

Deze factuur is het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. U moet deze factuur

zelf indienen bij uw verzekering. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polisvorm en het

eigen risico krijgt u een deel of het gehele bedrag van deze factuur vergoed.

De hoogte van de vergoeding dient u zelf na te vragen bij uw verzekering.

 

Vergoeding van gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars sluiten steeds meer contracten af met hulpverleners. Dat houdt wel in dat ze hun cliënten ‘verplichten’  naar de door hen geselecteerde hulpverleners te gaan.

Een dergelijke polis heet ‘naturapolis’. Als u met zo’n polis toch gebruik wilt maken van een andere niet door uw zorgverzekeraar gecontracteerde hulpverlener, kan dat, maar dat zal gepaard gaan met een lagere vergoeding van de kosten( 50-80%).

Met een ‘restitutiepolis’ (vrije keuze polis) bent u vrij in de keuze van uw hulpverlener. U krijgt dan vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Bij een restitutiepolis betaalt u meestal eerst zelf de declaratie. Dat doet u ook als u bij een naturapolis gebruik maakt van een niet gecontracteerde hulpverlener.

 

Op dit moment werk ik als contractvrije psycholoog. Ik heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders, krijgt u dus altijd een gedeelte of soms helemaal de kosten van mijn behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg.

 

Vraag na

Ik raad u echter met klem aan om bij uw zorgverzekeraar altijd na te vragen hoeveel procent er  wordt vergoed van een factuur van een niet gecontracteerd psycholoog en wat de overige voorwaarden zijn, ongeacht de aard van de polis, restitutie of natura.

 

Ad Nouws

06 451 491 59

Bezoekadres

Leefstijlcentrum De Remise

Mr. Van Coothstraat 8a

6651 ZJ Druten

Postadres

Maasdijk 21

6621 KE Dreumel

 

 

Mijn praktijk is in Leefstijlcentrum

De Remise in Druten.

Druten ligt centraal in het land van Maas en Waal.

Voor mensen uit het noorden en het zuiden is Druten gemakkelijk bereikbaar via de A50 en afslag Ewijk, vanuit de Randstad neemt u de A15 en de brug bij Tiel.

Een klacht?