Corona

Wat kan het coronavirus (COVID-19) betekenen voor mensen met parkinson?

Bij een dergelijk virus zijn we geneigd vooral naar de lichamelijke risicofactoren te kijken. Die zijn er ook. Bij besmetting zijn patiënten bijvoorbeeld extra kwetsbaar door complicaties bij ademhaling of mobiliteit. Als we echter het geheel aan gebeurtenissen en (preventieve) maatregelen in ogenschouw nemen zijn het vooral indirecte psychologische en sociale factoren die het leven kunnen verstoren. 

Bij parkinson kan zelfs een lichte onregelmatigheid een ‘Off’, een mentale en lichamelijke inzinking, veroorzaken. Het is waarschijnlijk dat de spanning die de coronacrisis met zich brengt extra wordt gevoeld. Soms uit zich dat in een chronische bezorgdheid. Maar de preventieve maatregelen tegen corona, zoals het doen ontstaan van een ‘anderhalve meter samenleving’, zijn zeker zo bedreigend. In eerste instantie kunnen de afstand en de beperkingen binnen het sociale verkeer nog als een weldaad worden ervaren omdat de samenleving vereenvoudigt. Mensen met parkinson hebben ruimte nodig! Maar ze lopen ook makkelijk vast als de afstand te groot wordt, omdat ze de anderen juist nodig hebben om, soms letterlijk, op gang te komen in denken en doen. Als je anderen niet meer kunnen bereiken is de kans dat je je plaats binnen gezin, buurt of werk verwaarloost of verliest zeker niet denkbeeldig. 

Bij dit alles moeten we wel bedenken dat de manier waarop mensen met parkinson zich aanpassen soms verrassend sterk is. 

PS: Wil je reageren? Mail mij op info@nouwshulpbijparkinson.nl