Gele Dafje

In mijn eerste boek Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen bespreek ik het grondpatroon van parkinson:

  • mentale veranderingen
  • initiatiefarmoede
  • verandering van gevoelsleven en stemming
  • onvermogen spanning te verdragen

In deze blog ga ik dieper in op ‘mentale veranderingen’.

Je hebt van die ontmoetingen of voorvallen die je kennis in één uurtje verder brengen dan het lezen van tientallen boeken. Zo’n ontmoeting had ik met de heer Schamhart, toenmalig voorzitter van de Nederlandse Parkinsonvereniging. Hij was een zeer markante persoon, die ondanks zijn overbeweeglijkheid, in zijn gele Dafje heel Nederland rondtoerde op zoek naar steun voor zijn patiënten. Hij wees me op de geheugenproblemen van parkinsonpatiënten en hij vroeg me een training op te zetten.

Het onderzoek dat ik deed om de inhoud van de gevraagde cursus te kunnen bepalen, leverde bijzondere resultaten op. De waarneming van de voorzitter dat ‘zijn’ parkinsonpatiënten ook mentaal veranderden bleek terecht.  Maar niet het geheugen was het meest lastig, zoals hij dacht, maar populair gezegd, het ‘mono’ worden, geen twee dingen tegelijk meer kunnen doen of denken. Daardoor is het erg moeilijk om mee te komen in een gesprek. Tegelijkertijd luisteren, denken en antwoorden geven, dat valt niet mee. Maar dat geldt ook voor complexe beslissingen met heel veel verschillende invalshoeken zoals het uitkiezen van een energiemaatschappij.

Wat ik op grond van mijn bevindingen maakte, was geen geheugentraining maar de cursus “Parkinson? Hou je aandacht erbij!”  (te vinden op www.parkinson-vereniging.nl)

Wil je reageren?

Stuur dan een mail naar info@nouwshulpbijparkinson.nl